„Pare nisu problem, nema ih“.

138

Čemu služi Ministarstvo financija ako ne može osigurati tržište novca i kapitala, ako građanima ne osigurava:  poslovne financije, osobne financije, javne financije, fiskalne financije, monetarne i monetarne financije. Ah da, služi raznim partijskim dužnosnicima, uglednim kriminalcima, ljudima od povjerenja, kumovima, Borgovima i sličnim nametnicima.

Karikatura idealan poklon

Poklon koji traje

Kontakti: stivcinik@gmail.com katabarisic@poklonime.hr Mob: Kata Barišić 098 458 560    Autor 095 913 3288 Linkovi za narudžbe: 1 Link 2 Link

Comments

comments