KARIKATURA ŠTATUTI.

Kontakti:

AUTOR: stivcinik@gmail.com

NARUDŽBE: katabarisic@poklonime.hr

Mob: Kata Barišić 098 458 560

Autor 095 913 3288

Uz Križevačke štatute postoje i oni malo znani o karikaturi,  kao i sačuvane književne obrade starih karikatura zapovijedi, koje nam jasno govore, da ne postoji karikatura samo zato da bude “smiješna”, pa radi toga donosimo neke od njih:

U zimi naruči karikaturu, kad su hladni dani: da se tijelo ugrije.

U ljeti se naruči karikatura, kad je vrućina: da se tijelo rashladi.

Za sumornog vremena, se naruči karikatura: da se život razvedri.

Za vedrog vremena, se naruči karikatura: jer je čovjek raspoložen.

Kad se teško radi, naruči se karikatura: da čovjek dobije snage.

Kad se nema posla, naruči se karikatura: da si čovjek prikrati vrijeme.

U žalosti i ljutini, naruči karikatura: da čovjek ljutinu i žalost ublaži.

U radosti, naruči se karikatura: da se čovjek još više proveseli.

U hrđavim prilikama, naruči se karikatura: da se čovjek utješi.

U dobrim prilikama, naruči se karikatura: jer čovjek na ničemu ne oskudijeva.

U žeđi, naruči se karikatura: da se žeđa ugasi.

U gladi, naruči se karikatura: da se glad utiša.

Poslije prekomjernog pića naruči se karikatura: da se čovjek  izliječi i popravi.

Poslije dobrog jela naruči se karikatura: da se jelo lakše probavi.

 

A kako treba naručiti karikaturu? UVIJEK S PAMEĆU, TRIJEZNO I NE PREKOMJERNO. Svako društvo se može zabavlja ugodno, umjereno i trezveno, ako u tom društvu postoji red ili nekakav program same zabave. U svakom slučaju Karikatura štatuti predstavljaju traženi redoslijed za lijepu, ugodnu i trezvenu zabavu. Gdje se poštuju Karikatura  tamo uvijek odjekuje veselje, ljubav i sloga. Zato nije čudo što su Karikatura cijenjeni i voli u svakom domu. Osim u gradu Zagrebu, običaj Karikatura štatuta poprimili su mnogi domovi i “kleti” u ostalim našim gradovima i mjestima, pa sa ponosom ističu ovaj naš stari narodni običaj. VJERUJEMO DA ĆE OVIM STRANICAMA BITI JOŠ VIŠE PRIJATELJA ZABAVE PO KARIKATURA ŠTATUTUTIMA,  SA ŽELJOM DA SE SAČUVAJU TI LIJEPI OBIČAJI I PRENOSE NA NAŠA POKOLJENJA.

(Sklepano prema  ostavštini na daleko poznatog  zajezdanskog vinskog pajdaštva i njihovoj regul Kriševački štatuti)